Naši zaměstnanci neúčtují manuálně, nýbrž importují data a kontrolují – obdobně jako pilot, který manuálně zasáhne pouze při startu a přistání.

Automatizované účetnictví

 

V ideálním případě obdržíme od klienta výhradně elektronické doklady. Faktury jsou od počátku odesílány elektronicky a proto již není třeba jejich naskenování. Jakékoliv originály dokumentů či dokladů zůstávají u klienta, čímž se vyhneme časově náročnému přeposlání dokumentů zpět ke klientovi jako je tomu v případech, kdy je zapotřebí originální záruční list.

 

Náš účetní systém snímá pomocí rozpoznávacího softwaru OCR (Optical Character Recognition ) příslušné doklady na data relevatní pro účetnictví a účtuje automaticky jednotlivé obchodní případy. Tento postup šetří čas a peníze.

 

Výpisy z konta a kreditních karet, ale také vyhodnocení obratu, jako např. z on-line obchodů, převezmeme ve formě datových souborů, které jsou následně importovány do našeho systému a zcela automaticky zaúčtovány. Čím rozsáhlejší a homogenější účetnictví, tím vyšší je zvýšení efektivity.

 

 

 

Horká linka

 

Skrze internetové napojení na náš systém si klienti mohou kdykoliv zobrazit vyhodnocení jejich účetnictví, provádět analýzy či nahlédnout do jednotlivých dokladů.