Startupy jsou důležitým bodem naší kanceláře a proto jim věnujeme zvláštní pozornost.

 

Podporujeme přednostně začínající podnikatele s technicky afinním zaměřením a dáváme jim tak prostor k optimálnímu využití našeho technického potenciálu.

 

V rámci zakládání firmy Vás podpoříme při:

 

• volbě právní formy

• sestavení byznys plánu

• sestavení finančního plánu

• podpora

 

Provedeme Vás všemi fázemi vývoje Vaší společnosti a budeme stát po Vašem boku při pozdějším získávání investorů nebo případném prodeji podílů či celé společnosti. Pro tyto účely vytvoříme také detailní ocenění.